Girls Varsity Volleyball · Varsity Volleyball vs Scott City 10/7/2020