Girls Varsity Softball · Varsity Softball vs Kelly 9/21/20